Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , el RESPONSABLE LEGAL DEL WEB li informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través dels formularis de contacte, quedaran incorporades a un fitxer per al tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint el consentiment per a la recepció de comunicacions per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.
Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedits ni compartits amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web http://www.equipsdesuport.cat/.

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d’accés, cancel · lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

– Comunicació escrita al responsable legal del fitxer Equips de suport 2015-16: C / Pasqual Madoz, 28-30 local, 08301 Mataró