© Equips de suport 2015-16 D’on venim  L’origen dels Equips de suport (ES) es situa dins la Festa  Major de Mataró, Les Santes, a l’Escapada de l’any 1994  quan es constitueix per primera vegada una estructura de  prevenció  i seguretat.  L’any 1998 gràcies a la aportació del PMC (actual IMAC) i dels mateixos  components dels ES, s’equipen per primera vegada amb vestuari propi –de  protecció-, i comença paulatinament un procés que permetrà garantir una millor i  més específica formació i protecció personal i una major adaptació a  la funcionalitat.  Objectius  Aportar una col·laboració qualificada en matèria de prevenció,  coordinació, primera intervenció i suport als serveis  especialitzats, en el Correfocs i Cercaviles amb presència de foc,  així com en actes festius tradicionals, singulars i/o emblemàtics  d’especial complexitat i/o risc.   Fomentar la difusió dels criteris de seguretat i la cultura de prevenció de riscs en  l’àmbit festiu objecte de la nostra activitat principal.  El nostre àmbit principal de servei és la ciutat de Mataró.  Com ho fem  El servei dels ES s’integra, de forma coordinada amb els  serveis de seguretat i emergències, dins l’estructura del  dispositiu preventiu i/o de coordinació de cada acte concret.  Per altre part els ES promouen conjuntament amb l’IMAC sessions de formació  destinades a les Colles de foc i persones vinculades als actes festius amb  presencia de foc (AAVV, serveis...).  Plà de formació  L’any 2002 es comença un procés de formació dels seus  components, que es va ampliant fins que l’any 2006 s’estableix i  implanta el pla de formació continuada que  garanteix la formació continuada i el reciclatge  dels nostre personal tàctic.  Aquest pla inclou formació teòrica i pràctica en pirotècnia d’ús  comú, extinció d’incendis, socorrisme, comunicacions, EPIs,  coordinació i protocols de seguretat.  Qui som   Des de l’inici l’any 1994 fins l’actualitat el personal dels ES es va  ampliant poc a poc, seleccionant i especialitzant.  A l’actualitat els ES son persones provinents dels equips tècnics i  logístics de Sala Cabañes, de les Colles (comparses festives) de la ciutat,  quadres directius d’entitats, així com altres persones amb formació específica en  temes de coordinació, prevenció de riscs laborals, seguretat i primera intervenció.  Tots estem vinculats de forma activa a l’àmbit festiu de la ciutat.