© Equips de suport 2015-16 Aquí trobareu informació sobre lleis i temes relatius al foc Reglament d'explosius. Inclou instruccions tècniques. REAL DECRETO 230/1998  Actualització de les instruccions tècniques del Reglament d'explosius. ORDEN  PRE/174/2007 Regulació de les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.  DECRET 252/1999 Directiva Europea sobre la posta en el mercat de articles pirotècnics. DIRECTIVA 2007/23  DEL PARLAMENTO EUROPEO Normativa bàsica en matèria d'espectacles.  Decret relatiu a la quantificació de les assegurances en actes de foc. Equips de protecció individual (EPI). Notes. Documentació relativa a GRUPS DE FOC Formació del CRE (Consumidors Reconeguts com Experts) Exemples d’incidents ITC 18 Complerta Resum de la ITC 18 Decret reconeixent els correfocs d'interès cultural, religiós i festiu  Carta circular decret pirotecnia_als_ajuntaments